Nasze ZOO

Wpłaty za posiłki i pobyt uczniów zerówki i przedszkola

Stawka żywieniowa dla uczniów klasy „0” i oddziałów przedszkolnych wynosi w kolejnych miesiącach:

styczeń: 21 dni x 9,00zł = 189,00 zł
luty: 20 dni x 9,00zł = 180,00 zł
marzec:  22 dni x 9,00zł = 198,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc żywieniowy.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

Jednocześnie informujemy, że wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać na rachunek: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 77 8001 0005 2001 0008 0158 0010