Dni otwarte

19.09.2019

— zebrania klasowe z rodzicami

24.10.2019

— Dzień otwarty dla rodziców

12.12.2019

— zebrania – informacja o proponowanych ocenach za I semestr

23.01.2020

— zebrania – podsumowanie wyników nauczania za I semestr

5.03.2020

— dzień otwarty dla rodziców

2.04.2020

— dzień otwarty dla rodziców

21.05.2020

— zebrania – informacja o proponowanych ocenach rocznych

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.