Fizyka 
mgr Karolina Świderska
nauczyciel stażysta