Plastyka 
mgr Joanna Ćwiek
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Agnieszka Twardowska-Róg
nauczyciel kontraktowy