Przyroda 
mgr Beata Bany
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Agnieszka Niewińska
nauczyciel dyplomowany
 

 
 mgr Danuta Szyszko
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Mateusz Tereszczyński
nauczyciel mianowany