Specjaliści

   mgr Joanna Ćwiek
peadgog
nauczyciel dyplomowany
 

 
   mgr Katarzyna Kołodziejczyk
psycholog
nauczyciel mianowany


 
   mgr Joanna Ostrowska
pedagog
nauczyciel kontraktowy

  mgr Małgorzata Pacek
peadgog terapeuta — reedukator
nauczyciel dyplomowany  mgr Jolanta Skorupska
peadgog terapeuta — reedukator,
rewalidator
nauczyciel dyplomowany 
  mgr Joanna Wysoczańska
logopeda
nauczyciel dyplomowany