Wych. przedszkolne

   mgr Kinga Czwojdzińska
nauczyciel kontraktowy
 

 
   mgr Milena Jączyk
nauczyciel stażysta

  lic. Katarzyna Karda
nauczyciel stażysta


 
 

mgr Aneta Kołodziejczyk
nauczyciel stażysta

  lic. Magdalena Piskorz
nauczyciel stażysta

  mgr Agata Sujka
nauczyciel stażysta  mgr Milena Trzaczyk
nauczyciel stażysta 
  mgr Magdalena Trzaskowska
nauczyciel stażysta