Zajęcia techniczne 
mgr Wanda Tomaszewska
nauczyciel dyplomowany

mgr Dariusz Żurawski
nauczyciel dyplomowany