Druki do pobrania

Opublikowano w Przedszkole

Poniżej można poprać druki do wypełnienia.

Procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19
Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku w okresie pandemii COVID‐19
Kwestionariusz osobowy dziecka
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Zgody i oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów

Drukuj