Specjaliści

PEDAGODZY

mgr Joanna Ostrowska
sala: 18A
 

PSYCHOLOG

mgr Katarzyna Kołodziejczyk
sala: 19C
 

PEDAGODZY TERAPEUCI (REEDUKATORZY)

mgr Małgorzata Pacek
sala: 11C
 
 

LOGOPEDA

mgr Joanna Wysoczańska
sala: 18C
 

REWALIDATOR

mgr Jolanta Skorupska
sala: 12C