Dni otwarte

15.09.2022

— zebrania klasowe z rodzicami

15.12.2022

— zebrania – informacja o proponowanych ocenach za I semestr

26.01.2023

— zebrania – podsumowanie wyników nauczania za I semestr

18.05.2023

— zebrania – informacja o proponowanych ocenach rocznych

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.