Dni otwarte

17.09.2020

— zebrania klasowe z rodzicami

22.10.2020

— Dzień otwarty dla rodziców

17.12.2020

— zebrania zdalne – informacja o proponowanych ocenach za I semestr

28.01.2021

— zebrania zdalne – podsumowanie wyników nauczania za I semestr

11.03.2021

— dzień otwarty dla rodziców

20.05.2021

— zebrania – informacja o proponowanych ocenach rocznych

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.