Wychowanie przedszkolne

   mgr Kinga Czwojdzińska
nauczyciel kontraktowy
 

 
   mgr Milena Jączyk
nauczyciel kontraktowy


 
 

mgr Aneta Kołodziejczyk
nauczyciel kontraktowy

  lic. Magdalena Piskorz
nauczyciel kontraktowy

  mgr Agata Sujka
nauczyciel kontraktowy

  mgr Beata Tobiasz
nauczyciel kontraktowy  mgr Milena Trzaczyk
nauczyciel kontraktowy 
  mgr Magdalena Trzaskowska
nauczyciel kontraktowy