Muzyka 
mgr Artur Wołoszynek
nauczyciel dyplomowany