Naucz. wspomagający 
  mgr Anna Ćwiek
nauczyciel dyplomowany
 

 
   mgr Beata Gut
nauczyciel dyplomowany


 
   mgr Sylwia Miros
nauczyciel mianowany

  mgr Ewelina Wiącek
nauczyciel dyplomowany