Przyroda 
mgr Mateusz Tereszczyński
nauczyciel mianowany