Wiedza o społecz. 
mgr Ewelina Wiącek
nauczyciel dyplomowany