Wychowanie fizyczne 
mgr Artur Basek
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Anna Dobrowolska
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Igor Jaworski
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Olga Korybut
nauczyciel mianowany


 
mgr Krzysztof Skolimowski
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Mateusz Tereszczyński
nauczyciel mianowany