Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Opublikowano w Obiady

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za całodzienne wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (w tym kl. „0”) wynosi 9,00 zł.

Stawka żywieniowa dla uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi:
w kwietniu – 20 x 9,00 = 180,00 zł
w maju – 21 x 9,00 = 189,00 zł
w czerwcu – 21 x 9,00 = 189,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc żywieniowy.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

Jednocześnie informujemy, że wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać na rachunek:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,  77 8001 0005 2001 0008 0158 0010

Drukuj